Zasady i warunki

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Encoder Brewing Co, nazwę handlową Mosquito Brewery LLP. W całej witrynie terminy "Encoder Brewing Co", "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Mosquito Brewery LLP. a "Produkty" odnoszą się do każdego produktu, który oferujemy na sprzedaż. Oferujemy tę stronę internetową ("Witryna"), w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, akceptującego wszystkie warunki, zasady i uwagi określone tutaj poprzez korzystanie z naszej Witryny.

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane żadnym innym firmom ani organizacjom nie związanym z naszą działalnością online. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Encoder zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z niniejszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację zmian w niniejszych Warunkach. 

OGÓLNE

Aby kupić alkohol, musisz mieć ukończone 18 lat. Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia w Wielkiej Brytanii jest przestępstwem. Podczas składania zamówienia i dokonywania płatności będziesz musiał potwierdzić, że masz ukończone 18 lat.

Jeśli zamówienie jest prezentem i zawiera alkohol, odbiorca musi mieć również ukończone 18 lat. Osoba dorosła powyżej 18 roku życia będzie wymagana do podpisania dostawy.

DOKŁADNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

Staramy się, aby podane ceny były prawidłowe. Jeśli wystąpi błąd, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia, czy chciałbyś kontynuować zamówienie po prawidłowej cenie.

Dążymy do tego, aby móc dostarczyć wszystkie przedmioty, które wystawiamy na sprzedaż online, jednak w niektórych przypadkach może to nie być możliwe. W takich przypadkach skontaktujemy się z Tobą i zaoferujemy zamiennik o tej samej lub większej wartości.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub wymiany Produktów online bez uprzedzenia. Ceny i specyfikacje towarów mogą również ulec zmianie bez uprzedzenia.

PŁATNOŚĆ

Nawet w przypadku zaakceptowania płatności przez nasze systemy, Encoder Brewing Co nie zawiera żadnej umowy do momentu wysłania produktów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w dowolnym momencie.

Płatność może być dokonana tylko za pomocą kart kredytowych/debetowych poprzez Stripe lub PayPal. Nie możemy przyjmować zamówień przez telefon lub e-mail, z wyjątkiem klientów handlowych lub hurtowych, którzy muszą złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@encoderbrewing.com.

Płatności kartą dokonywane są za pośrednictwem bezpiecznego serwera. Encoder nie przechowuje danych finansowych użytkownika. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Płatność będzie pobierana w momencie składania zamówienia.

Sprzedajemy Produkty wyłącznie online użytkownikom końcowym, a nasze Produkty nie są przeznaczone do odsprzedaży. Gwarantujesz, że nie będziesz odsprzedawał żadnego z Produktów.

DOSTAWA

Zawsze dążymy do szybkiego dostarczenia zamówienia, ale nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia. 

Naszą standardową opcją dostawy jest 48-godzinna przesyłka śledzona, która musi być podpisana przez osobę w wieku 18 lat lub starszą. Jeśli nasi kurierzy będą mieli jakiekolwiek wątpliwości co do wieku odbiorcy w momencie dostawy, poproszą o dowód tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania dostawy, jeśli wiek i tożsamość odbiorcy są wątpliwe.

Obowiązkiem klienta jest zgłoszenie towaru uszkodzonego w transporcie, w ciągu 48 godzin od dostawy na adres webshop@encoderbrewing.com.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie dla klienta w przypadku opóźnienia zamówienia, ani za utratę wynagrodzenia z powodu nieudanej lub opóźnionej dostawy. Klienci przyjmują odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie i użytkowanie Produktów po ich otrzymaniu. Encoder nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z Produktami przez klienta. 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Twoje zamówienie dotarło do nas w takim samym stanie, w jakim opuściło naszą siedzibę, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu, w tym uszkodzone opakowanie lub zepsutą zawartość i wypłacimy odszkodowanie według własnego uznania.

ZWROTY I ANULOWANIE

Złożenie zamówienia na naszej stronie internetowej powoduje zawarcie umowy kupna Produktów od nas. Nie można, po złożeniu zamówienia, zmienić, modyfikować lub anulować zamówienia, chyba że:

  • Otrzymujemy potwierdzenie anulowania zamówienia przed jego wysłaniem. Musi to być przekazane nam na piśmie na webshop@encoderbrewing.com i potwierdzone przez nas przed wysyłką. Wszelkie płatności, które zostały dokonane dla zamówień, które zostały prawidłowo anulowane, zostaną ponownie zaksięgowane.
  • Zwrotu pieniędzy za dostarczony towar dokonujemy tylko w przypadku, gdy jest on wadliwy, na co wymagamy dowodu w postaci zdjęcia.

Wszystkie dostawy są realizowane za pośrednictwem preferowanego kuriera i jako takie mogą być realizowane bez nadzoru. W przypadku, gdy przesyłka zostanie skradziona spod drzwi lub uszkodzona, nie ponosimy odpowiedzialności i oferujemy odszkodowanie według własnego uznania.

COOKIES

Cookie to mały plik danych przechowywany przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze. Umożliwia nam rozpoznanie Państwa komputera poprzez skojarzenie numerów identyfikacyjnych w pliku cookie z innymi informacjami o kliencie, które nam Państwo przekazali. Te informacje o klientach są przechowywane w naszej zabezpieczonej bazie danych.

Używamy plików cookie, aby śledzić, co masz w koszyku i aby zapamiętać Cię, gdy wrócisz na naszą stronę. Mogą one również informować nas, z jakiej strony internetowej do nas trafiłeś.

Pliki cookie pomagają nam zapewnić Państwu lepszy serwis internetowy, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla Państwa przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do Twojego komputera ani żadnych informacji o Tobie, poza tymi, które sam zdecydujesz się nam udostępnić.

Pliki cookie są również wykorzystywane do funkcjonowania sekcji sklepu internetowego na naszej stronie, poprzez śledzenie informacji wprowadzanych na stronie (wybrane produkty, adres dostawy itp.), aby można je było przekazać do nas w celu wygenerowania zamówienia.

Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas tego typu plików cookie na Twoim urządzeniu. Możesz wybrać, czy chcesz zaakceptować czy odrzucić pliki cookie (większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli wolisz). Może to jednak uniemożliwić korzystanie z tej strony.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała zawartość niniejszej strony internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, nazwy piwa, tekst, grafika, loga, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy wideo, kompilacje danych, układ strony, kod bazowy i oprogramowanie jest własnością Encoder Brewing Co. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie materiały są chronione przez obowiązujące w Wielkiej Brytanii i na świecie prawa własności intelektualnej i inne.

Użytkownik nie może powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać ani w żaden inny sposób ponownie wykorzystywać materiałów z Witryny, w tym między innymi wszelkich nazw piw, tekstów, grafik, logo, ikon, obrazów, klipów dźwiękowych, klipów wideo, kompilacji danych, układu strony, kodu bazowego, chyba że w Witrynie wskazano inaczej lub Encoder udzielił na to wyraźnej pisemnej zgody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji, które umieszczamy na Stronie, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do ich dokładności. Witryna jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna" bez żadnych oświadczeń ani zapewnień, a my nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Witryny lub jakiejkolwiek transakcji, która może być przeprowadzona na lub za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi dorozumianych gwarancji nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa, dokładności, warunków kompletności lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub wykorzystania lub handlu.

Nie gwarantujemy, że Witryna spełni Twoje wymagania lub będzie działać nieprzerwanie, terminowo lub bezbłędnie, że usterki zostaną naprawione, lub że witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub błędów lub reprezentują pełną funkcjonalność, dokładność, niezawodność Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę treści lub materiałów załadowanych lub przesłanych za pośrednictwem Witryny.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w odniesieniu do wszelkich sprzedawanych przez nas produktów. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania), umowy przedwstępnej lub innych oświadczeń (innych niż oszustwa lub zaniedbania błędnych oświadczeń) lub w inny sposób z lub w związku z Warunkami dla:

  • Wszelkie straty ekonomiczne (w tym bez ograniczeń utrata przychodów, zysków, kontraktów, działalności gospodarczej lub przewidywanych oszczędności); lub
  • Utrata wartości firmy lub reputacji; lub
  • Wszelkie specjalne lub pośrednie straty poniesione przez tę stronę, wynikające z lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek kwestii zawartej w Warunkach.

Żadne z postanowień Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, agentów lub pracowników.

SEVERANCE

Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków.

Użytkownik nie może scedować, udzielić sublicencji lub w inny sposób przenieść jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

SURVIVAL

Każde postanowienie Warunków będzie interpretowane jako oddzielnie obowiązujące i zachowujące ważność, nawet jeśli z jakiegokolwiek powodu jedno lub drugie z tych postanowień zostanie uznane za niemożliwe do zastosowania lub niewykonalne w jakichkolwiek okolicznościach. Nasz brak egzekwowania prawa nie jest równoznaczny z rezygnacją z niego.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii.

Mosquito Brewery LLP