Obchodní podmínky

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost Encoder Brewing Co, obchodní název společnosti Mosquito Brewery LLP. V celém textu stránek se termíny "Encoder Brewing Co", "my", "nás" a "naše" vztahují na Mosquito Brewery LLP a "produkty" se vztahují na jakýkoli produkt, který nabízíme k prodeji. Tuto webovou stránku (dále jen "webová stránka"), včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na této stránce, nabízíme vám, uživateli, který používáním naší webové stránky akceptuje všechny podmínky, pravidla a upozornění zde uvedené.

Jakékoli vámi poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a nebudou předány jiným společnostem nebo organizacím, které nejsou přidruženy k našemu online podnikání. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Kodér si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Vaše další používání těchto webových stránek po zveřejnění změn bude představovat váš souhlas se změnami těchto Podmínek. 

OBECNÉ

Chcete-li zakoupit alkohol, musíte být starší 18 let. Prodej alkoholu komukoli mladšímu 18 let ve Spojeném království je trestným činem. Při objednávání a provádění platby budete muset potvrdit, že jste starší 18 let.

Pokud je vaše objednávka dárkem a obsahuje alkohol, musí být příjemce také starší 18 let. K dodávce bude muset být přihlašen dospělý starší 18 let.

PŘESNOST A ÚPLNOST

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by být používány nebo používány jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko. 

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

Naším cílem je zajistit, aby uvedené ceny byly správné. Pokud dojde k chybě, vynasnavíme se vás kontaktovat, abychom potvrdili, zda chcete pokračovat v objednávce za správnou cenu.

I když se snažíme být schopni dodat všechny položky, které vypsáme k prodeji online, existují případy, kdy to nemusí být možné. V těchto případech vás budeme kontaktovat a nabídneme náhradu se stejnou nebo vyšší hodnotou.

Vyhrazujeme si právo stáhnout nebo nahradit produkty online bez předchozího upozornění. Ceny a specifikace zboží se také mohou změnit bez předchozího upozornění.

PLATBA

I v případě, že je vaše platba přijata našimi systémy, nebude existovat žádná smlouva ze strany společnosti Encoder Brewing Co, dokud vám položky neodešláme. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout jakoukoli objednávku.

Platbu lze provést pouze pomocí kreditních / debetních karet prostřednictvím Stripe nebo PayPal. Nemůžeme přijímat objednávky telefonicky nebo e-mailem s výjimkou obchodních nebo velkoobchodních zákazníků, kteří musí objednávat e-mailem, aby sales@encoderbrewing.com.

Platby kartou se přijímají prostřednictvím zabezpečeného serveru. Kodér neuloží vaše finanční údaje. Vaše osobní údaje nejsou předány žádné třetí straně. Platba bude přijata při objednávce.

Produkty prodáváme online pouze koncovým uživatelům a naše produkty nejsou k opětovnému prodeji. Zaručujete, že nebudete znovu prodávat žádný z produktů.

DORUČENÍ

Vždy se snažíme doručit vaši objednávku rychle, ale nemůžeme přijmout odpovědnost za zpoždění. 

Naše standardní možnost doručení je sledována do 48 hodin a dodávky musí být podepsány osobou starší 18 let. Pokud mají naši kurýři pochybnosti o věku příjemce při dodání, vyžádá si průkaz totožnosti. Vyhrazujeme si právo zrušit dodávku, pokud je věk a totožnost příjemce nejistá.

Zákazník je povinen nahlásit zboží poškozené při přepravě do 48 hodin od doručení webshop@encoderbrewing.com.

V případě zpoždění objednávky vám nebudeme moci vyplatit žádnou náhradu ani ztrátu mzdy v důsledku neúspěšných nebo opožděných dodávek. Zákazníci přijímají odpovědnost za bezpečné skladování a používání Produktů po obdržení. Kodér nenese odpovědnost za škody způsobené chybnou manipulou se zákazníkem. 

I když se snažíme zajistit, aby vaše objednávka dorazila ve stejném stavu, v jakém opouští naše prostory, nepřijímáme žádné závazky za škody při přepravě, včetně poškozeného obalu nebo zkaženého obsahu, a kompenzujeme pouze podle našeho uvážení.

VRÁCENÍ PENĚZ A ZRUŠENÍ

Odesláním objednávky na našich webových stránkách uzavíráte smlouvu o nákupu produktů od nás. Po odeslání objednávky nemůžete objednávku změnit, změnit nebo zrušit, pokud:

  • Obdržíme potvrzení o zrušení objednávky před odesláním objednávky. To nám musí být sděleno písemně na webshop@encoderbrewing.com a potvrzeno námi před odesláním. Veškeré platby, které jste provedli za objednávky, které byly řádně zrušeny, vám budou znovu připsány.
  • Dodané zboží vrátíme pouze v případě, že je vadné, pro což požadujeme fotografické doklady.

Všechny dodávky se doručují pomocí preferovaného kurýra a jako takové mohou být provedeny bez dozoru. V případě, že je vaše zásilka ukradena z vašich dveří nebo poškozena, nepřebíráme odpovědnost a nabídneme náhradu pouze podle našeho uvážení.

KOLÁČKY

Cookie je malý datový soubor uložený vaším webovým prohlížečem ve vašem počítači. Umožňuje nám rozpoznat váš počítač tak, že identifikační čísla v souboru cookie přimísíme k dalším informacím o zákaznících, které jste nám poskytli. Tyto informace o zákaznících jsou uloženy v naší zabezpečené databázi.

Soubory cookie používáme ke sledování toho, co máte v košíku, a k tomu, abychom si vás pamatovali, až se vrátíte na naše stránky. Mohou nám také říct, ze které webové stránky jste k nám přišli.

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky tím, že nám umožňují sledovat, které stránky jsou pro vás užitečné a které ne. Soubor cookie nám v žádném případě neumožuje přístup k vašemu počítači ani k jakýmkoli informacím o vás, s výjimkou údajů, které se rozhodnete s námi sdílet.

Soubory cookie se také používají ve fungování sekce internetového obchodu na našich stránkách, a to sledováním informací, které na web zadáte (vybrané produkty, doručovací adresa atd.), aby nám je bylo možné předávat za účelem vygenerování vaší objednávky.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že tyto typy souborů cookie můžeme umístit do vašeho zařízení. Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout soubory cookie (většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítl, pokud chcete). To vám však může zabránit v používání těchto webových stránek.

AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah obsažený na této webové stránce, včetně, ale bez omezení, názvů piv, textu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videoklipů, kompilací dat, rozložení stránky, základního kódu a softwaru, je majetkem společnosti Encoder Brewing Co. Pokračováním v používání webových stránek berete na vědomí, že takový materiál je chráněn platnými zákony o duševním vlastnictví ve Spojeném království a Mezinárodním království a dalšími zákony.

Nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, ukládat nebo jakýmkoli jiným způsobem znovu používat materiály z webových stránek, mimo jiné včetně všech názvů piva, textu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videoklipů, kompilací dat, rozložení stránky, základního kódu, pokud není na webových stránkách uvedeno jinak nebo pokud k tomu není kodérem výslovně písemně povolován.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

I když vynaložíme přiměřené úsilí k ověření přesnosti jakýchkoli informací, které na webové stránky uložíme, neuvádíme žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané ve vztahu k jejich přesnosti. Webové stránky jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" bez jakéhokoli prohlášení nebo potvrzení a nevyzýváme žádné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, ve vztahu k webovým stránkám nebo jakékoli transakci, která může být provedena na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nepo porušení, kompatibility, bezpečnosti, přesnosti, podmínek úplnosti. , nebo jakoukoli předpokládanou záruku vyplývající z průběhu obchodování, používání nebo obchodu.

Neposkytňujeme žádnou záruku, že webové stránky splní vaše požadavky nebo budou nepřerušované, včasné nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že web nebo server, který je zpřístupní, neobsahuje viry nebo chyby nebo představuje plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost webových stránek. Neneseme vůči vám odpovědnost za ztrátu obsahu nebo materiálu nahraného nebo přenášeného prostřednictvím webových stránek.

V plném rozsahu povoleném platnými zákony se zřeknutíme veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, ve vztahu k jakýmkoli produktům, které prodáváme. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva spotřebitele.

Neneseme odpovědnost ve smlouvě za delikt (mimo jiné včetně nedbalosti), předsmíněná nebo jiná prohlášení (jiná než podvodná nebo nedbalá zkreslení) nebo jinak mimo nebo v souvislosti s Podmínkami pro:

  • jakékoli hospodářské ztráty (mimo jiné včetně ztráty příjmů, zisků, smluv, podnikání nebo předpokládaných úspor); nebo
  • Jakákoli ztráta dobré vůle nebo dobré pověsti; nebo
  • Jakékoli zvláštní nebo nepřímé ztráty utrpěné nebo vzniklé této straně vyplývající z ustanovení nebo v souvislosti s ustanoveními jakékoli záležitosti podle Podmínek.

Nic v Podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění v důsledku naší nedbalosti nebo odpovědnosti našich zaměstnanců, zástupců nebo zaměstnanců.

ROZDĚLENÍ

Pokud bude některá část Podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, pak bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost žádného ze zbývajících ustanovení Podmínek.

Nesmíte postoupit, sublicencovat ani jinak převést žádná ze svých práv podle těchto Podmínek.

PŘEŽITÍ

Každé ustanovení Podmínek se vykládá tak, že se samostatně použije a přežije, i když se z jakéhokoli důvodu má za to, že jedno nebo druhé z těchto ustanovení je za žádných okolností nepoužitelné nebo nevymahatelné. Naše nevymáhat právo neznamená jeho zřeknutí se.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto obchodní podmínky podléhají a vykládají se v souladu se zákony Anglie.

Mosquito Pivovar LLP